menu
Generellt keyboard_arrow_down

Kan jag använda CUBE-grillen på strandenkeyboard_arrow_down

CUBE är fantastisk för en picknick, men var försiktig. Grillen har en värmebeskyddande botten, men om denna blockeras (t ex av sand eller gräs), kan värmen inte komma ut. Fara för produktskada. Var noga med att aldrig blockera botten, och sätt aldrig grillen på en matta eller liknande. Om CUBE används på stranden, ska du se till att använt kol bortskaffas på ansvarsfullt sätt.

Kan jag ställa CUBE-grillen på ett bord?keyboard_arrow_down

Vid användning av den korrekta mängden kol, och om botten hålls fri, kan din CUBE-grill placeras på ett bord som tåler värme på upp till 80℃ över den omgivande temperaturen. Vi rekommenderar dock, att du alltid placerar en värmeresistent platta under grillen för att säkerställa optimal säkerhet.

Är handtagen säkra att vidröra, när grillen används?keyboard_arrow_down

Handtagen är designade för att minimera värmeöverföring. Men eftersom kolet blir mycket varmt, bör du välja en passande placering av grillen, innan tillagningen påbörjas. Flytta därefter bara grillen, när kolet har svalnat tillräckligt. Vidrör inte utsidan av grillen under tillagning, och använd alltid grillvantar.

Hur tar jag bort det varma kolet efter användning?keyboard_arrow_down

Se till, att det varma kolet bortskaffas ansvarsfullt. Lämna det aldrig i sanden på stranden, i gräset eller i en offentlig papperskorg. Vi rekommenderar, att du väntar tills kolet har svalnat helt, och placerar ev. resterande aska i en galvaniserad hink. Var försiktig vid hantering av varm aska.

Hur ofta ska grillen rengöras?keyboard_arrow_down

Du ska rengöra din CUBE-grill efter varje användning. Använd endast varmt vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Använd aldrig rengöringsmedel med slipande effekt eller rengöringsmedel som innehåller kemikalier. Fara för produktskada.

Hur ska jag förvara min grill, när den inte används?keyboard_arrow_down

Vi rekommenderar, att du förvarar din CUBE-grill i transportväskan, när grillen inte används. Se till, att den förvaras på en torr plats.

Hur rengör jag mina grillgaller?keyboard_arrow_down

Använd vatten och såpa tillsammans med en svamp / stålull. Vid envis smuts kan man lägga gallren i blöt i såpvatten. Borsta dem sedan rena med en lämplig borste. Observera: kom ihåg att rengöra längs med gallren och inte på tvären av dem.

Kan jag använda fosforbaserat rengöringsmedel på mina grillgaller?keyboard_arrow_down

Undvik att använda fosforbaserade rengöringsmedel, då gallren är porslinsemaljerade gjutjärnsgaller. Porslinsemalj tillverkas vid temperaturer på 750 och 850°C. Pulvret smälter, flyter och härdar därefter till en jämn och hållbar porslinsbeläggning. Om dina porslinsemaljerade galler är väldigt smutsiga, kan du prova att använda en bakpulverlösning på dem. Blanda en halv kopp (90 g) bakpulver med 1/4 kopp (59 ml) varmt vatten. Stryk på blandningen på grillgallren. Vänta i 20 minuter, och rengör därefter med en mjuk grillborste, Se till, att du får bort bakpulverlösningen helt, innan grillen används igen, och rengör borsten, när du är klar. Gallren kan tas av och läggas i blöt över natten, varefter de sköljs/borstas av.

Ska jag tömma kolbrickan efter varje användning, och fyller den på nytt varje gång med ny grillkol? Eller kan jag spara kolet och använda en blandning av gammalt och nytt kol?keyboard_arrow_down

Kolet ska tömmas ut efter varje grilltillfälle. Men först när de är tillräckligt svala. Om du låter det brinna ut helt kan du bara ta bort askan med en borste och en sopskyffel.

Det bästa sättet att kyla ner och säker hantering av använt kol?keyboard_arrow_down

Kol/aska kan ta lång tid för att svalna (upp till en dag). Försök inte att påskynda processen genom att avlägsna kolet. Det beror på hur mycket kol som använts. När det är tillräckligt svalt, tas resterande aska bort.

Kan HUB, HUBII, FUSION och CUBE fungera i kallt klimat och kommer den att kunna bli tillräckligt varm?keyboard_arrow_down

HUB, HUB II, FUSION och CUBE är kolgrillar och kräver påfyllning av kol. De ger fantastisk röksmak, samt avger mycket värme. HUB, HUB II och FUSION har dessutom integrerat rotisserie. De håller värmen, såvida du inte grillar i hårt stormväder. Se därför till att grillen placeras beroende på förhållandena i lä för väder och vind. Därmed förbättras grilleffektiviteten.

Tips för tillagning på CUBE™ keyboard_arrow_down

Vilken typ av kol bör jag använda?keyboard_arrow_down

För optimal prestanda rekommenderar vi Everdure by Heston Blumenthal naturligt träkol. Se manualen för maximal kolmängd.

Hur tänder jag kolet?keyboard_arrow_down

Kolet tänds genom att placera ett upptändningsblock under kolet. Vi rekommenderar naturligt material, som inte innehåller kemikalier.

Ojämn tillagning. Bränt på kanterna och sjuder i mitten.keyboard_arrow_down

Var noga med att fördela kolet jämnt.