menu
Home collection cutting meat on mobile preparation kitchen
Tips för tillagning på 4K keyboard_arrow_down

När bör jag lägga pizzastenen på 4K?keyboard_arrow_down

Pizzastenen får inte vara monterad vid tändning. Detta försenar tändningsprocessen och den naturliga värmestigningen. ’Fångad’ värme kan dessutom resultera produktskada. Låt locket stå öppet i 10-15 minuter efter tändning. Stäng därefter locket, och låt grillen nå upp till den önskade temperaturen. När man uppnått korrekt temperatur, lägger man pizzastenen på grillen.

Varför tar det så lång tid att innan kolet antänds?keyboard_arrow_down

Var noga med att förvara kolet på en torr plats. Fuktigt kol tar längre tid att antända. Vi rekommenderar att använda naturligt kol. Briketter kan användas, men tar längre tid att antända, på grund av de icke-brännbara materialen i bränslet.

Kan jag använda trä i 4K?keyboard_arrow_down

Ja, men vi rekommenderar att använda små bitar trä eller flis. Stora bitar trä resulterar i överupphettning och förstörd mat.

Hur mycket kol ska jag använda till 3-4 timmars grillning?keyboard_arrow_down

Inte speciellt mycket tack vare grillens värmeisolering. Beroende på vilken typ av kol som används och lokala väderförhållanden är ca.150-200 g kol per timme allt som krävs för att upprätthålla en bra stekningstemperatur.

Lammkotlett på 4K – är långsam tillagning vid låg värme eller normal temperatur det bästa?keyboard_arrow_down

Långsam tillagning på 150°C i 4-5 timmar med träflis.

Tillagning av en lammkotlett på 4K vid 165°C – inte långsam tillagning. Vilken kärntemperatur är optimal? keyboard_arrow_down

Grilla tills köttet har nått en kärntemperatur på 65°C. Max. kärntemperatur är 70°C!

Hur tillagar jag bröd i 4K?keyboard_arrow_down

Grillens temperatur ska ligga på omkring 180 – 200°C, och stektermometern på ca. 90°C. Sätt temperaturen i stektermometern på ett par grader lägre, på grund av den fortsatta tillagningen efter, att man tagit bort brödet från värmen. En bra tumregel för bröd är, att om det låter ihåligt, när du bankar på i botten på brödet, så är det färdigt.

Varför faller temperaturen i 4K efter att jag har lagt på pizzastenen, och hur får jag upp värmen igen?keyboard_arrow_down

Var noga med att lägga kolet i ett jämnt lager.

Vilket kol bör jag använda?keyboard_arrow_down

För optimal prestanda rekommenderar vi Everdure by Heston Blumenthal naturligt träkol. Fast Flame-tändningssystem kan tända briketter med bara en knapptryckning. Men på grund av stora variationer av ingredienser i olika sorters kol, kan vi inte garantera tändningstiden, om det är ett annat märke än Everdure by Heston Blumenthal.

Läs mer om 4K keyboard_arrow_down

Kan jag använda en förlängningssladd?keyboard_arrow_down

Ja, den utdragbara 10 amp sladden, kan anslutas till en utomhus förlängningssladd. Använd inte an förlängningssladd som är avsedd för användning inomhus. Använd inte an förlängningssladd som är längre än 10 m lång. Kontrollera alltid att förlängningssladden inte är skadad innan användning. Använd aldrig en förlängningssladd i regnväder – sladd /12-15A) ska vara godkänd för användning utomhus.

Vilka elsäkerhetsanvisningar finns för 4K?keyboard_arrow_down

Använd ett skyddsöverdrag, när grillen inte används. Kontinuerlig exponering för regn, snö eller hög luftfuktighet kan medföra fel på grillen samt förkorta livstiden. Regelbunden rengöring och underhåll boostar grillens prestanda och förlänger livstiden.

Finns det en tillagningsguide till 4K?keyboard_arrow_down

Var finner jag en bruksanvisning till appen?keyboard_arrow_down

Klicka här för att ladda ner app-bruksanvisningen.

Det är svår att läsa displayen i solljus. Vad gör jag?keyboard_arrow_down

4K-grillen bör inte användas i direkt solljus. Displayen är utrustad med reflexfritt glas. Vi rekommenderar, att placera 4K i skuggan, skyddad mot regn och vind. Vi rekommenderar att ladda ner appen, som ger dig möjlighet att se inställningarna på din telefon.

Vad gör jag, om 4K går ner i standby-läge? Hur förhindrar jag det?keyboard_arrow_down

Alla temperaturändringar kommer automatiskt att väcka 4K från standby-läge. Du kan även manuellt förhindra, att 4K går ner i standby-läge genom att ansluta via Bluetooth eller ställa in ett alarm.

Mister 4K data, om den går i standby?keyboard_arrow_down

Nej. Alla data finns fortfarande i bakgrunden (som t ex temperatur, tid etc.).

Vad är standby-läge, och varför händer det?keyboard_arrow_down

Om temperaturen förblir oförändrad i 5 minuter eller längre, går displayen ner i ett energibesparande läge (standby-läge). Det finns två orsaker till detta: 1: Om grillen är igång i många timmar på långsam tillagning på låg temperatur, är det slöseri med energi att kontinuerligt visa samma data på displayen. 2: Om displayen tänds av misstag, går displayen automatiskt tillbaka till standby-läge, om temperaturen inte ändras.

Hur stor är tillagningsytan?keyboard_arrow_down

4K har en tillagningsdiameter på 46 cm. Men för de flesta är det tillagningsytan som är viktig. Gjutjärnsgaller x 2 + rostfritt stålgaller x 2 (totalt 4 grillgaller). Total tillagningsyta = 277088 mm2.

Vad används koltången och sidolocket till?keyboard_arrow_down

Istället för att öppna och stänga locket på grillen för att fylla på kol, har vi utvecklat ett system, som gör det möjligt att fylla kol i brännkammaren via sidoväggen. Detta betyder, att tillagningen inte störs på grund av påfyllning av kol.

Kan temperaturmätarna rengöras?keyboard_arrow_down

Ja. Men de är inte lämpliga för maskindisk.

Hur känner den av temperaturen på grillen och på maten?keyboard_arrow_down

4K har två temperaturmätare i locket, och 4 flyttbara stektermometrar.

Hur mycket ström förbrukar den?keyboard_arrow_down

1400 W i mindre än 10 minuter (tändning), därefter mycket låg watt-förbrukning.

Är pizzastenen lämplig för maskindisk?keyboard_arrow_down

Pizzastenen är inte lämplig för maskindisk. Vi rekommenderar en hård borste och varmt vatten. Var noga med att torka den ordentligt, innan den används på grillen.

Vilka tillbehör medföljer grillen?keyboard_arrow_down

1 x 33 cm pizzasten, 1 x vattenbehållare, 1 x koltång och 1 x handtag till galler.

Vilka grillgaller levereras med 4K?keyboard_arrow_down

2 x #304 rostfria grillgaller, 2 x porslinsemaljerade gjutjärnsgaller

Hur fungerar cool-to-touch?keyboard_arrow_down

4K är cool-to-touch på utsidan och på benen (förutom runt översta ventilationsöppningen). Detta på grund av en dubbelsidig konstruktion med värmeisolerande material. 4K är cool-to-touch vid en temperatur på 220 °C med stängt lock.

Är detta en grill eller en rökugn?keyboard_arrow_down

4K är båda delar, och lite till. 4K kan göra detsamma som din ugn + lite till. Genom att kombinera avancerad teknik med de bästa materialen, kan 4K tillaga långsamt vid låg temperatur, konventionstillaga, grilla med öppet lock och baka pizza vid hög temperatur.

Hur rengör jag stektermometrarna?keyboard_arrow_down

Stektermometrarna är inte vattentäta, och får därför inte sänkas ner i vatten. De torkas av med en torr trasa eller använd varmt såpvatten och en svamp för rengöring. Får ej diskas i maskin.

Hur rengör jag min 4K?keyboard_arrow_down

Insidan rengörs med stålull och elbow grease . Utsidan rengörs med varmt såpvatten och en mjuk trasa. Stryk på lite olja på grillgallren innan användning, och borsta dem rena efter användning.

Ska locket vara öppet eller stängt vid tändning?keyboard_arrow_down

1) Det är möjligt att antända grillkol både med locket öppet och stängt. Vi rekommenderar dock, att locket står öppet, och ventilationsöppningarna står på position 6 för snabbare tändning av kolet. Ju mer syre som når kolet, när det antänds, desto bättre. När kolet är fullständigt antänt, kan elementet släckas genom att hålla tändningsknappen inne, tills det hörs ett pipljud. Efter antändning av kolet, ska nedre ventialtionsöppningen hållas helt öppen, och översta sättas på position 2 eller 3, för att hjälpa 4K att nå den önskade temperaturen. 2) Om temperaturen faller rekommenderar vi att fylla på extra kol, och sätta den nedre ventilationsöppningen på position 6 för att säkerställa snabb antändning av nytt kol, och därmed öka temperaturen igen. Detta kan ta upp till 10 minuter beroende på mängden påfyllt kol och önskad temperatur. Var noga med att inte överfylla grillen med kol. Det är lätt att fylla på mer, men svårt att minska mängden, om man råkar fylla på för mycket.

Hur får jag bort fläckar eller rost från ventilerna på 4K?keyboard_arrow_down

Ventilerna är gjorda av metall. Därför rekommenderas det att använda metall-polish.

Hur mycket ström förbrukar 4K?keyboard_arrow_down

4K kör på 6amp i 7 minuter, vilket är mycket lite. Den använder 1400 W i mindre än 10 minuter (tändning), och därefter en mycket låg watt-förbrukning.

Varför stänger sig ventilerna på 4K av sig själv?keyboard_arrow_down

Vid första användningen kan ventilen stänga sig eftersom den är mycket hal och saknar grepp. Det här problemet löser sig själv när du använt grillen några gånger. Om du inte kan vänta kan ramen slipas med sandpapper och skapa en grov yta. Alternativt kan en platt skruvmejsel användas för att rista ett tvärmönster.

Vad är 4K Half Moon-galler, och har jag användning för dem?keyboard_arrow_down

Med 4K Half Moon-galler ökas tillagningsytan till 3696,76 cm2, eftersom du kan tillaga på flera nivåer.

Hur rengör jag mina grillgaller?keyboard_arrow_down

Använd vatten och såpa tillsammans med en svamp / stålull. Vid envis smuts kan man lägga gallren i blöt i såpvatten. Borsta dem sedan rena med en lämplig borste. Observera: kom ihåg att rengöra längs med gallren och inte på tvären av dem.

Kan jag använda fosforbaserat rengöringsmedel på mina grillgaller?keyboard_arrow_down

Undvik att använda fosforbaserade rengöringsmedel, då gallren är porslinsemaljerade gjutjärnsgaller. Porslinsemalj tillverkas vid temperaturer på 750 och 850°C. Pulvret smälter, flyter och härdar därefter till en jämn och hållbar porslinsbeläggning. Om dina porslinsemaljerade galler är väldigt smutsiga, kan du prova att använda en bakpulverlösning på dem. Blanda en halv kopp (90 g) bakpulver med 1/4 kopp (59 ml) varmt vatten. Stryk på blandningen på grillgallren. Vänta i 20 minuter, och rengör därefter med en mjuk grillborste, Se till, att du får bort bakpulverlösningen helt, innan grillen används igen, och rengör borsten, när du är klar. Gallren kan tas av och läggas i blöt över natten, varefter de sköljs/borstas av.

Varför lossnar färgen inne i 4K?keyboard_arrow_down

Det kan bero på flera saker. Något kan ha bränt fast och man har skrubbat för att få bort det. T ex marinader med hög sockerhalt kan antändas och ha en högre förbränningstemperatur. Om man har använt frätande rengöringsmedel. Problemet kan lösas med värmebeständig målarfärg. Alternativt kontaktas den butik, där du har köpt din 4K.

Ska jag tömma kolbrickan efter varje användning, och fyller den på nytt varje gång med ny grillkol? Eller kan jag spara kolet och använda en blandning av gammalt och nytt kol?keyboard_arrow_down

Kolet ska tömmas ut efter varje grilltillfälle. Men först när de är tillräckligt svala. Om du låter det brinna ut helt kan du bara ta bort askan med en borste och en sopskyffel.

Vilket är det bästa sättet att kyla ner och säkert hantera använt kol?keyboard_arrow_down

Kol/aska kan ta lång tid för att svalna (upp till en dag). Försök inte att påskynda processen genom att avlägsna kolet. Det beror på hur mycket kol som använts. När det är tillräckligt svalt, tas resterande aska bort.

Hur rengör jag under brännare / tändning?keyboard_arrow_down

Det rekommenderas varmt såpvatten. För envist fett och olja, kan en maskindisktablett lösas upp i varmt vatten och användas för rengöring.

Håller skyddsöverdraget min 4K torr?keyboard_arrow_down

Vårt skyddsöverdrag är vattentätt och tillverkat av slitstarkt 425 gsm UV-beskyddande material. Var uppmärksam på. att fukt/kondens kan uppstå mellan grill och skyddsöverdrag beroende på klimatet och placeringen.

Hur rengör jag kolbrickan?keyboard_arrow_down

Ta bort löst smuts från brickan. När brickan är tom, rengörs den med varmt såpvatten.

Ska jag använda en grillstartare eller tändvätska?keyboard_arrow_down

Nej, det är inte nödvändigt, på grund av den elektroniska tändningen.

Problemlösning 4K keyboard_arrow_down

Everdure by Heston Blumenthal-appen slutar tillagningen vid minimering?keyboard_arrow_down

Google Play / Android ’Vanliga frågor’ – Att öppna appen via ’Öppna’ i Google Play orsakar detta problem. Stäng appen. Öppna Everdure by Heston Blumenthal-appen igen och starta tillagningen igen.

Hur gör jag, om HFI-reläet slår ifrån?keyboard_arrow_down

Dra ut stickkontakten, och prova ett annat eluttag. Om du använder en förlängningssladd, ska denna kopplas bort. Om grillen nyligen blivit våt/fuktig, bör den placeras på en torr plats, och bli helt torr innan användning. Om problemet fortsätter, kontaktas den butik, där grillen är inköpt.

Vad gör jag, om något går sönder?keyboard_arrow_down

Kontakta butiken, där du köpt grillen.

Vad gör jag, om stektermometern inte fungerar?keyboard_arrow_down

Kan ej diskas i diskmaskin. Stektermometrarna är inte vattentäta och får därför inte sänkas ner i vatten. Kontakta den butik, där du köpt grillen.

Hur undviker jag överupphettning?keyboard_arrow_down

4K är utformad för att hålla värmen, och kräver endast en liten mängd kol för att nå en temperatur på +250°C. Det rekommenderas därför att starta med 200-300 g kol. Undvik att överfylla grillen med kol, det är inte nödvändigt, och kan medföra produktskador och överlagad mat.

Vad gör jag, om jag upplever en svag/bristande Bluetooth-signal?keyboard_arrow_down

The 4K is built to retain heat and only requires a very small amount of charcoal to reach +250C. We recommend starting with 200-300grams of coal to begin with. Overloading the 4K with coal is a waste of time, money and can result in product damage and / or spoilt food.

Hur förhindrar jag, att HFI-reläet slår ifrån?keyboard_arrow_down

Om grillen har blivit våt, kan det elektriska elementet utlösa jordläckage. Försök inte själv att reparera grillen. Kontakta butiken där grillen är inköpt.

Vad gör jag, om det blir strömavbrott?keyboard_arrow_down

Kontrollera om LED-displayen fungerar. Kontrollera, om kontakten sitter ordentligt i eluttaget. Kontrollera, om det används en förlängningssladd. Kontakta butiken, där grillen är inköpt.

Jag har köpt en 4K, men jag kan inte ansluta via Bluetoothkeyboard_arrow_down

1. Kontrollera om IOS är uppdaterad. 2. Radera och installera appen igen. 3. Se till att ansluta via Bluetooth från appen och inte under inställningar.