menu
Tillbaka

Integritets­policy

Furnace gas rotisserie backyard

Nöjdhetsgaranti

Syfte
Syftet med Witts integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder den personliga information som du tillhandahåller oss genom att handla hos oss ​​eller genom att besöka våra webbplatser. När du handlar hos oss ​​blir du aktivt ombedd att lämna personlig information och du kommer att informeras om hur Witt behandlar dina personuppgifter för detta ändamål.

Kort om Witt
Witt är ett privat företag som främst handlar med andra företag, men även direkt med privata konsumenter. Witt har ett administrativt kontor på Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, CVR nr: SE556654444001, tel. 7025 2323, e-post: info@wittsverige.se

Kontaktperson för persondatafrågor: Henrik Hjort Nielsen

Syften och den lagliga rätten för Witts behandling av dina personuppgifter Witt samlar in information om dig på två sätt:
– Genom att du själv anger information
– Vid användande av cookies

Witt samlar in personuppgifter inom ramen för den europeiska dataskyddsförordningen och den svenska lagen om dataskydd. Du kommer att bli ombedd att ge information till Witt vid två tillfällen, när du handlar från Witt eller om du accepterar att få vårt nyhetsbrev. Om du accepterar att få vårt nyhetsbrev har du samtyckt till att vi behåller din information så länge du inte drar tillbaka ditt samtycke. Denna information kommer inte att kopplas till information som ges i andra sammanhang när du till exempel handlar hos Witt.

När du handlar med Witt måste vi samla in information om dig för att uppfylla vår del av kontraktet. Till exempel behöver vi namn och adress för att leverera produkten till dig. Det är även till hjälp för transportören att vi kan skicka ditt telefonnummer. så att de kan komma i kontakt med dig vid leveransproblem. Denna information krävs att vi behåller enligt bokföringslagen i 5 år. Din information kommer inte att kopplas till annan information som erhållits av Witt för andra ändamål.

När du besöker en av Witts hemsida, t. ex. www.everdurebyheston.se, eller Witts Facebooksida, Witt samlar in information via cookies om alla besök på webbplatsen. Denna information använder Witt för att förbättra din upplevelse, utvärdera användningen av de enskilda elementen på webbplatserna och för att stödja vårt erbjudande av det innehåll som du presenteras på webbplatserna.

Witt registrerar, via cookies, information om dina aktiviteter mellan olika sidor och tjänster i Witt-världen. Denna information kommer inte att kombineras med någon personlig information du själv har angett till Witt. Witt använder olika analysverktyg, till exempel Google Analytics, för att hjälpa Witt att samla in statistisk och information om användningen av webbplatserna. Information om ditt beteende samlas också in via cookies när du använder Witts-appar.

Säkerhet vid behandling
Vi garanterar konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av de personuppgifter som vi behandlar genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Våra tekniska säkerhetsåtgärder inkluderar säkerheten för det IT-stöd vi använder i vår verksamhet. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder inkluderar fastställande av riktlinjer och policyer som våra anställda måste följa. Vi följer upp detta och utbildar våra anställda på lämpligt sätt. Vår säkerhet för behandling av personuppgifter inkluderar också att se till att vi behandlar allt enligt lagen, detta inkluderar att följa behandlingsprinciperna som anges i personuppgiftslagen och att säkerställa att vi har behandlingsunderlag för våra behandlingar.

Lagring av personuppgifter
Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte för vilket de samlades in om vi inte är bundna av annan lagstiftning, som kräver att Witt ska hålla informationen längre. Informationen raderas sedan.

Rätten att dra tillbaka samtycke
Om du har samtyckt till Witts behandling av din personliga information, till exempel i samband med prenumeration på Witts nyhetsbrev, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke kommer det inte att påverka den lagliga rätten av vår behandling av dina personuppgifter baserat på ditt förhandsgodkännande och fram till tidpunkten för återkallandet. Därför kommer återkallande av ditt samtycke bara att gälla från och med denna punkt. Om dataskyddsförordningen täcker Witts behandling av dina personuppgifter, har du ett antal rättigheter i relation till vår behandling av information om dig. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Rätt att se information (rätt till tillgång)
Du har rätt att få tillgång till den information vi har om dig.

Rätt till korrigering (korrigering)
Du har rätt att ha felaktig information om dig själv korrigerad.

Rätt att radera
I speciella fall har du rätt att få information raderad om dig, innan tiden för vår regelbundna allmänna raderingar infaller.

Rätt att begränsa behandlingen
Du har, i vissa fall, rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. I framtiden, om du har rätt till begränsad behandling, får vi bara behandla informationen – annat än lagring – med ditt samtycke, eller i syfte att upprätta, hävda eller försvara juridiska fordringar, eller för att skydda en person eller viktigt allmänintresse. Du har rätt att invända i vissa fall mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter.

Rätt att invända
I vissa fall har du rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter.
Du har också rätt att invända mot en registrering enligt reglerna i Mass Media Information Database Act.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)
I vissa fall har du rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och dessa personliga data överförs från en datakontrollant till en annan utan hinder. Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens guide om de registrerades rättigheter som du finner på www.datainspektionen.se.

Klagomål till Datainspektionen
Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktinformation på www.datainspektionen.se.

Om det finns klagomål om behandling av information i enlighet med lagen om databaser för massmediainformation lämnas klagomålet till pressnämnden.

Uppdatering av vår integritetspolicy
Ibland kommer det att vara nödvändigt för oss att uppdatera denna integritetspolicy. Vi granskar regelbundet vår integritetspolicy för att säkerställa att den är uppdaterad, korrekt och i överensstämmelse med tillämpliga lagar och principer för behandling av personuppgifter.

Sidst opdateret 11/01-2022.